Společnost A-designantik, s.r.o. se sídlem na adrese Břeclav, Sovadinova 841/10, PSČ: 60 02, IČO: 05509211, byla  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95800. Internetové stránky: https://anticonabytek.cz//, email: a.designantik@gmail.com

Naša firma sa zaoberá predajom dobového nábytku z Francúzska, Anglicka a Belgicka. Nábytok a najrôznejšie doplnky si v týchto krajinách vyberáme sami a starostlivo dbáme na kvalitu a funkčnosť vybraného nábytku. Dovážame zmes vecí starožitných, starých i novodobo spravených kvalitných replík.

Dovozom nabytku sa zaoberáme už od roku 2006 a situáciu na trhu v týchto krajinách máme veľmi dobre zmapovanú.
Naším cieľom je predávať nábytok v čo najvyššej kvalite a funkčnosti a za pokiaľ možno najnižšie ceny na trhu.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli informaci do 14 dnů. Podnikatel mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky vč. nákladů na dodání poté, kdy mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal podnikateli.

 

Záruční a reklamační podmínky dle ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Spotřebitel má právo uplatnění práva z vadného plnění. Reklamaci lze uplatnit písemnou korespondencí, adresovanou na sídlo firmy, příp. emailem : a.designantik@gmail.com. O vyřízení reklamace je povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

V případě, kdy vznikne mezi spotřebitelem a prodejcem  spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci.

 

Zpracování osobních údajů
Podnikatel  postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy, upravujícím  ochranu osobních údajů.

 

 

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle podnikateli informaci do 14 dnů. Podnikatel mu vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky vč. nákladů na dodání poté, kdy mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal podnikateli.

 

 

Záruční a reklamační podmínky dle ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Spotřebitel má právo uplatnění práva z vadného plnění. Reklamaci lze uplatnit písemnou korespondencí, adresovanou na sídlo firmy, příp. emailem : a.designantik@gmail.com. O vyřízení reklamace je povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

V případě, kdy vznikne mezi spotřebitelem a prodejcem  spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci.

 

Zpracování osobních údajů
Podnikatel  postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy, upravujícím  ochranu osobních údajů.

 

Sme veľmi radi za vašu priazeň a tešíme sa na spoluprácu s Vami :-)